Image
УВК. ШГ №29
Учебно-воспитательный комплекс. Школа-гимназия №29

Кафедра государственного языка

 

 

Кыргыз тил кафедрасы


Кафедра төмөнкү тема боюнча иш жүргүзөт: «Мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүүдө улуттук баалуулуктар аркылуу окуучулардын чыгармачылык, интеллектуалдык жөндөмдөрүн өнүктүрүү жана өзүн-өзү өстүрүп-өрчүтүүгө жол салуу»

Мамлекеттик тил кафедрасынын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
Кыргыз тилине тиешелүү тармактар боюнча окуучуларга теориялык жана практикалык терең билим берүү;
Окуучуларга тил илими боюнча илимий – изилдөө иштерин жүргүзүүнүн ыкмаларын үйрөтүп, реферат, курстук иштерди жазууга жетекчилик кылуу;
Кафедрада уюшулган окуу планына ылайык окуу жана илимий-методикалык иштерди уюштуруу;
Илимий-изилдөө иштерин окуу менен айкалыштыруу максатында окуучуларды жетектеп, илимий деңгээлин өнүктүрүү. 
   

Кафедра кыргыз тилин окуучуларга окутууда ар кандай методикалык китепчелерди колдонуп, сабактарды интерактивдүү түрдө тирүү баарлашуу жана пикир алышууну негизги максаттарынын бири катарында колдонот. Тилди үйрөтүүдө окуучулардын жеке кызыгуулары, хоббилери жана башка өзгөчөлүктөрү эске алынат. 

   

Кыргыз тилин башка уллуттагы балдарга үйрөттүдө дагы окуучунун ар кандай өзгөчөлүктөрнө маани берилип, ар бир тил үйрөнүүчүгө өзгөчө мамиле менен пикир алышууга шарттрады түзүү — кафедра мугалимдеринин негизги принциби. 
Мамлекеттик тил кафедрасынын мугалимдери менен кененирээк бул жерден таанышсаңыздар болот.

Тил үйрөтүүдө бир гана грамматикалык өзгөчөлүктөр эске алынбастан, тил менен кошо кыргыз элинин оозеки жана жазма баалуулуктарын, каада-салттарын жана үрп-адаттарын жетиштүү деңгээлде үйрөтүү болуп саналат. 

   

Мамлекеттик тил кафедрасы окуучулар менен активдүү түрдө иш алып барат жана өзгөчө эсетиткалык билим берүүгө умтулат. Балдар менен биргеликте «Сармерден», «Салам, Нооруз», «Мамлекеттик тил күнү», «Мамлекеттик символдор күнү» жана башка ушул сыяктуу көптөгөн окуучуну ар тараптан өстүрүүчү иш-чаралар өткөрүлүп келет. 

© 2021 – УВК. ШГ №29